sobota, 25 listopada 2017.
Strona główna > Akcje Kuriera > Kurier Morski > Nabory wniosków, umowy, wypłaty

Nabory wniosków, umowy, wypłaty

Nabory wniosków, umowy, wypłaty
Data publikacji: 2017-06-29 09:09
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-28 12:48
Wywietleń: 589 272777

Instytucją zarządzającą PO RYBY 2014-2020 jest minister właściwy ds. rybołówstwa (czyli gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej), reprezentowany przez dyrektora Departamentu Rybołówstwa. Instytucja zarządzająca (IZ) przekazała część swoich zadań związanych z realizacją programu instytucjom pośredniczącym (IP): Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz samorządom województw (SW).

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powierzono zadania dotyczące priorytetów I-III, V-VI oraz pomocy technicznej PO RYBY 2014-2020. Do głównych zadań Agencji należy ogłaszanie naborów, rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów, jak też przyznanie i wypłata pomocy oraz kontrola operacji.

Samorządy województw realizują wymienione zadania w zakresie priorytetu IV, z tym że wybranych tutaj zostało 36 Rybackich Lokalnych Grup Działania (RLGD), które w szczególności przeprowadzają nabór wniosków.

Zasady obowiązujące beneficjentów przy ubieganiu się o dofinansowanie są ogłaszane na stronie internetowej IZ, IP lub RLGD.

Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie dla priorytetu I-III oraz V-VI są zamieszczane na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR (www.arimr.gov.pl) oraz w siedzibie i oddziałach regionalnych ARiMR, a także na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa (www.mgm.gov.pl). Dla priorytetu IV ogłoszeń o naborze wniosków o dofinansowanie należy szukać na stronie internetowej administrowanej przez RLGD przeprowadzającą nabór.

(isz)

Komentarze

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu

Filmy

Pomnik Wdzięczności zaczyna znikać
Tłumy na otwarciu nowego Galaxy
Ulica całkiem inna
Poprzedni Następny

Nekrologi