piątek, 24 marca 2017.

(1318) OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Marcin Figas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: dnia 07 kwietnia 2017 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Szczecinie przy ul. Przodowników Pracy 72, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SZ1S/00141007/1.

Lokal stanowi wyłączną własność dłużniczki Agnieszki Hadam. Każdoczesnemu właścicielowi przedmiotowej nieruchomości przysługuje udział 197/1000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego księgą wieczystą o nr /108813/.

Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 60,40m2 położony jest na parterze i poddaszu użytkowym w budynku parterowym z poddaszem użytkowym. Do lokalu przypisana jest piwnica o powierzchni 20,04 m2 i komórka o powierzchni użytkowej 9,24 m2.

Suma oszacowania wynosi 220 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zgodnie z art. 962 § 1 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. 49 2030 0045 1110 0000 0413 1520

Zgodnie z art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją, wolno oglądać operat szacunkowy biegłego sądowego oraz protokół opisu i oszacowania w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód Marcina Figasa, ul. A. Struga 19 (tel. 91 43136 04) w Szczecinie.

Więcej informacji na stronie: www.komornik-szczecin.com.pl

Komornik Sądowy

Marcin Figas

 

Filmy

Uznanie Funduszu
Protest pracowników MOPR-u przed magistratem
Kobiety mówią: Dość!
Poprzedni Następny

Nekrologi