wtorek, 24 kwietnia 2018.

(1826) ZUT ogłasza ustny przetarg

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

położonych w obrębie 5 gmina Miasto Stargard oraz Lipnik gmina Stargard

Lp.

Gmina

Obręb

Nr działki

Powierzchnia

(ha)

Nr KW

Udział w drogach

Przeznaczenie w MPZP

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

(zł)

Wysokość postąpienia

(zł)

Godzina przetargu

1.

Miasto Stargard

5

1218/15

0,6041

SZ1T/00049601/1

20/100 w dz. 1218/13

Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, w części teren stacji elektroenergetycznych

372 000

37 200

3 720

9.00

2.

Miasto Stargard

5

1218/14

0,5993

SZ1T/00049601/1

20/100 w dz. 1218/13

Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

377 000

37 700

3 770

9.30

3.

Miasto Stargard

5

5/16

0,6237

SZ1T/00049601/1

-

Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

340 000

34 000

3 400

10.00

4.

Stargard

Lipnik

27/43

0,4387

SZ1T/00049600/4

-

Teren zabudowy usługowej, składów, baz*

228 000

22 800

2 280

10.30

5.

Stargard

Lipnik

756

0,1700

SZ1T/00049600/4

49/1000 w dz. 773

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza

101 000

10 100

1 010

11.00

6.

Stargard

Lipnik

757

0,1458

SZ1T/00049600/4

42/1000 w dz. 773

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza

87 000

8 700

870

11.30

7.

Stargard

Lipnik

760

0,1320

SZ1T/00049600/4

38/1000 w dz. 773

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza

78 000

7 800

780

12.00

8.

Stargard

Lipnik

27/105

0,1848

SZ1T/00049600/4

-

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza*

100 000

10 000

1 000

12.30

9.

Stargard

Lipnik

Kompleks

30/60

30/59

30/99

 

0,2970

0,3135

0,0307

 

SZ1T/00049600/4

SZ1T/00049600/4

SZ1T/00121176/1

-

Zabudowa usługowa nieuciążliwa, w tym handel detaliczny o powierzchni sprzedaży do 1000 m²* (dla dz. nr 30/60 i 30/59),

ciąg pieszy osiedlowy wewnętrzny* (dla dz. nr 30/99)

286 000

28 600

2 860

13.00

10.

Stargard

Lipnik

Kompleks

30/34

30/33

 

0,3028

0,2744

 

SZ1T/00049600/4

-

Zabudowa usługowa nieuciążliwa, w tym handel detaliczny o powierzchni sprzedaży do 1000 m²* (dla dz. nr 30/34),

teren obsługi komunikacji* (dla dz. nr 30/33)

259 000

25 900

2 590

13.30

*strefa ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody Lipnik

 Przez działkę nr 1218/15 oraz 1218/13 z obrębu 5 gmina Miasto Stargard przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia, natomiast działka nr 5/16 z obrębu 5 gmina Miasto Stargard ograniczona jest pasem technologicznym linii wysokiego napięcia, przebiegającym wzdłuż południowej granicy działki na całej jej długości.

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 27/43 obręb Lipnik gmina Stargard obciążona jest umową dzierżawy do dnia 30 czerwca 2019 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, grunt działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1218/14, 1218/15 i 5/16 z obrębu 5 gmina Miasto Stargard, działek nr 27/43, 756, 757, 760, 27/105, 30/60, 30/59, 30/99, 30/34, 30/33 z obrębu Lipnik gmina Stargard, nie jest wyłączony z produkcji rolnej.

Uczelnia zapewnia wgląd do dokumentacji umożliwiającej weryfikację stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przy al. Piastów 48, V piętro, pok. 521.

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu. Wadium należy wpłacić na konto Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Szczecin 11 1090 1492 0000 0001 0766 8908 z dopiskiem na dowodzie wpłaty „wadium na działkę nr …..”. Wadium winno być uznane na rachunku Uczelni najpóźniej w dniu 25 kwietnia 2018 r.

  2. Wpłata wadium powoduje przyjęcie wszelkich warunków przetargu bez zastrzeżeń, opisanych szczegółowo w Regulaminie określającym zasady zbywania lub oddawania do odpłatnego korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości stanowiących własność Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a także przenoszenia prawa użytkowania wieczystego oraz oddawania do odpłatnego korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który znajduje się na stronie internetowej http://http://www.bip.zut.edu.pl/bip-informacje/przetargi-sprzedaz-nieruchomosci.html.

  3. Cena działki nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku potrzeby okazania granic, nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy (Kupującego).

  4. Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości, można uzyskać pod nr tel. (91) 578 2565, 665 032 332 lub drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: osrodek.doswiadczalny@zut.edu.pl.

 

 

 

 

 

 

Pogoda
14
na godz. 12:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
Przez granice
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
Uber die grenzen
LESEN SIE MEHR

Filmy

Fontanna przy deptaku trysnęła kolorami
Zakwitły szczecińskie magnolie
Potańcówka w filharmonii z paprykarzem i oranżadą
Poprzedni Następny

Nekrologi

kondolencje

W Kurierze Szczecińskim
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do sklepu
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie
Cyfrowy