niedziela, 17 lutego 2019.
Strona główna > Akcje Kuriera > Kurier Morski > Nabory wniosków zakończone

Nabory wniosków zakończone

Nabory wniosków zakończone
Data publikacji: 2017-07-27 08:01
Wywietleń: 956 279874

Zakończyły się nabory wniosków o dofinansowanie dwóch rodzajów przedsięwzięć rybackich. Chodzi o zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich oraz o innowacje.

Wyławianie sieci

Do końca marca br. można było składać wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”, ujętego w działaniu „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”. Mowa o nim w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.).

Do oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło kilka wniosków o dofinansowanie projektów objętych tym działaniem. Zostały złożone przez organizacje rybackie. Obecnie trwa weryfikacja tych wniosków. Wnioskodawcy, którzy otrzymają największą liczbę punktów, będą mogli podpisać umowy o dofinansowanie.

Kwota przeznaczona na ten cel wynosi ponad 30 mln zł, a po spełnieniu wymagań zawartych w §41 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i morze” (Dz.U. 2016. 1495 z późn. zm.), beneficjenci mogą otrzymać 100 procent dofinansowania.

Innowacje

Z kolei 23 czerwca br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Innowacje” oraz „Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza”, o których mowa w art. 26 i art. 39 wspomnianego wcześniej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014. Limit finansowy wynosi tu pięć milionów złotych.

Pomoc na realizację działania „Innowacje” przyznaje się na opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz nowych lub ulepszonych systemów zarządzania i organizacji mających na celu:

– zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego lub rybołówstwa morskiego na środowisko, w tym poprawę technik, technologii oraz narzędzi połowowych, redukcję zużycia energii przez statki rybackie, ulepszenie silników oraz wyposażenia na statkach rybackich, wprowadzenie nowych, energooszczędnych rozwiązań technologicznych, ograniczenie przyłowów i odrzutów przez zastosowanie selektywnych technik, technologii oraz narzędzi połowowych;

– poprawę oraz opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem morskim – poprzez określenie stref wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego w celu dokonania oceny skutków biologicznych i ekonomicznych, które powstały w wyniku ich wyłączenia, a także poprzez eksperymentalne zarybianie;

– doskonalenie metod połowu oraz badań w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego.

Wsparcie w ramach działania „Innowacje” może być przyznane na przedsięwzięcia dotyczące przetwórstwa organizmów wodnych i obrotu tymi organizmami.

Natomiast pomoc w ramach działania „Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza” obejmuje w szczególności: poprawę technik i technologii połowu oraz narzędzi połowowych; ulepszenie silników oraz wyposażenia statków rybackich; wprowadzenie nowych, energooszczędnych rozwiązań technologicznych; osiągnięcie zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morza, mając na uwadze współistnienie z chronionymi drapieżnikami; ograniczenie przyłowów i odrzutów przez zastosowanie selektywnych technik, technologii oraz narzędzi połowowych.

(isz)

Nabory wniosków zakończone

Komentarze

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
5
na godz. 09:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
LESEN SIE MEHR

Filmy

Wystawa Makiet Kolejowych
Pobiegli dla Eweliny
Pamięci Pawła Adamowicza
Poprzedni Następny

Nekrologi

kondolencje

Jerzy Ciuński

Sonda

Czy kontrowersyjne kampanie społeczne w rodzaju „Jedz ostrożnie” pomagają rozwiązać problem, którego dotyczą?

 

W Kurierze Szczecińskim
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do sklepu
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie
Cyfrowy