piątek, 22 czerwca 2018.
Strona główna > Rybołówstwo > Fundusz wsparciem

Fundusz wsparciem

Fundusz wsparciem
Data publikacji: 2017-06-29 09:58
Ostatnia aktualizacja: 2017-06-29 13:39
Wywietleń: 1477 272810

Europejski Fundusz Morski i Rybacki przyczynia się do urzeczywistnienia strategii „Europa 2020” oraz do wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb). Dąży do realizacji sześciu priorytetów Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju rybołówstwa i akwakultury oraz działań z nimi związanych, stanowiących odzwierciedlenie odpowiednich celów tematycznych, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013.

Jednym z priorytetów jest promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy przez realizację celów szczegółowych, takich jak:- zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów;
- ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej;
- zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów;
- podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy;
- wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego oraz innowacji, w tym zwiększania efektywności energetycznej, i transferu wiedzy;
- rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie.

Drugim priorytetem jest wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Chodzi tu o realizację następujących celów szczegółowych:
- wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy;
- zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury, w tym poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, w szczególności w MŚP;
- ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury;
- propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz o wysokim poziomie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz promowanie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego;
- rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie.

Trzeci priorytet to wspieranie wdrażania WPRyb przez realizację następujących celów szczegółowych:
- poprawa i dostarczanie wiedzy naukowej oraz gromadzenie danych i zarządzanie nimi;
- wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.

Czwarty unijny priorytet to zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej poprzez realizację celu szczegółowego, jakim jest promowanie wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego i tworzenia miejsc pracy oraz wspieranie zdolności do zatrudnienia i mobilności na rynku pracy w społecznościach obszarów przybrzeżnych i śródlądowych zależnych od rybołówstwa i akwakultury, w tym dywersyfikacja działalności w ramach rybołówstwa, a także w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej.

Kolejnym, piątym, priorytetem jest wspieranie obrotu i przetwarzania przez realizację następujących celów szczegółowych:
- lepszą organizację rynku produktów rybołówstwa i akwakultury;
- zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Ostatni, szósty, priorytet to wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
17
na godz. 15:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
Przez granice
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
Uber die grenzen
LESEN SIE MEHR

Filmy

Strefa kibicowała naszym
Odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego
Finalistki Gryfii na plenerze cz.2
Poprzedni Następny

Nekrologi

W Kurierze Szczecińskim
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do sklepu
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie
Cyfrowy